Komunitní centrum Kolín

Přístavba Komunitního centra při budově arciděkanství a farního úřadu v Kolíně Ve spolupráci s architektem Luďkem Burdou jsem zpracoval prováděcí projekt na přístavbu Komunitního centra. Stavba Arciděkanského úřadu včetně přilehlého pozemku se nachází v zastavěné historické lokalitě ve středu města Kolín, jako nárožní parcela na rohu ulic Parléřova a Brandlova a v sousedství kostela sv. Bartoloměje. Jak z východu, […]

Fara Stříbrná Skalice

Rekonstrukce bývalé fary ve Stříbrné Skalici (projekt 2018) Smyslem návrhu je úprava vnitřní dispozice a celkové zlepšení stavebně technického stavu budovy. Dle požadavků zadavatele jsou navrženy menší bytové jednotky. Úprava počítá s obnovením centrálního schodiště, které obsluhuje celkem 4 malometrážní jednotky a prostor podkroví, jehož celková využitelnost je omezená sklonem střechy. Návrh fasád vychází z […]

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč Genesis 2, 8-9:    „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“    Gymnázium jako strom poznání v rajské zahradě.  Slunce […]

Komunitní centrum Čechtice

Komunitní centrum při faře v Čechticích Farní zahrada spolu s hospodářskými budovami v Čechticích nabízí velmi příjemný prostor pro vznik komunitního centra. Šedé plochy jsou myšleny jako kamenná či moderní betonová dlažba, kolem bazénu a pod pergolami dřevěný bezúdržbový rošt. Pergoly jsou kryty tvrzeným plexisklem ve spádu 3%. Vstup k bazénu je přes šatny, sprchy, čistící […]

Kostel Všech Svatých

Studie zastřešení kostela Všech Svatých v Kolíně u nádraží Cílem řešení je vrátit život do tohoto místa a vytvořit prostor pro využití, které by zajistilo, že se o kostel bude někdo starat a bude někomu sloužit. Návrh umožňuje využití širokým spektrem různých organizací. Prostor může sloužit ochotnickému i profesionálnímu divadlu, pro pořádání koncertů a výstav, […]

Chotouň sv. Prokop

Obnova Santiniho kostela sv. Prokopa v Chotouni O Santiniho autorství tohoto kostela se vedly, podobně jako u mnoha jiných staveb, střídavě mu připisovaných a odepisovaných, diskuse. Dnes je však připsání chotouňského kostela tomuto architektovi nesporné. Kromě zjištění pramenného dokladu je nyní kostel sv. Prokopa zařazen do kontextu Santiniho díla. Bude provedena obnova (kamenická oprava) portálů […]

Prodejna v katedrále v Sedlci

Prodejna v katedrále v Kutné Hoře Sedlci Studie řešení prodejny v interiéru katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci byla vytvořena v rámci architektonické soutěže. Projekt se umístil jako druhý.  Jednoduché hmoty a jemná textura dřevěných lamel se jasně odděluje od vznešené barokní gotiky J. B. Santini Aichla. Pozici kubusů […]

Kostel Polní Voděrady

Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Polních Voděradech Na místě románského kostela z 12. století byl nejpozději v 1. polovině 14. století vystavěn vyšehradskou kapitulou nebo sázavským klášterem (oba jsou střídavě uváděni jako majitelé obce ve 12. – 14. století) nový gotický kostel. V roce 1759 byla zvýšena věž kostela a v letech 1770–71 byl […]