Komunitní centrum Kolín

architekt Hladík

Přístavba Komunitního centra při budově arciděkanství a farního úřadu v Kolíně Ve spolupráci s architektem Luďkem Burdou jsem zpracoval prováděcí projekt na přístavbu Komunitního centra. Stavba Arciděkanského úřadu včetně přilehlého pozemku se nachází v zastavěné historické lokalitě ve středu města Kolín, jako nárožní parcela na rohu ulic Parléřova a Brandlova a v sousedství kostela sv. Bartoloměje. Jak z východu, […]

Mříže vstupu sv. Bartoloměje Kolín

Mřiž Bartoloměj Kolín pohled vstup

Mříže vstupu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. … A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. … Lk 22,26-27 V rámci obnovy chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně byl zhotoven návrh oddělení západního vstupu a hlavní lodi (prostor pod kůrem). Shodou investora i památkové péče bylo rozhodnuto […]

Kostel sv. Bartoloměje v Kočí

Rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje v Kočí

Obnova kostela sv. Bartoloměje v Kočí Kostel sv. Bartoloměje je národní kulturní památkou. Je to jednolodní dřevěný kostel založený královnou Žofií, druhou manželkou Václava IV., roku 1397. Staviteli byli pravděpodobně bratři Lútkové. Do kostela vstupujeme po dřevěném barokním mostě, který je 18m dlouhý. Dnešní podoba mostu pochází z roku 1721. Věž je pětiboká a směrem […]

Fara Stříbrná Skalice

architekt Hladík

Rekonstrukce bývalé fary ve Stříbrné Skalici (projekt 2018) Smyslem návrhu je úprava vnitřní dispozice a celkové zlepšení stavebně technického stavu budovy. Dle požadavků zadavatele jsou navrženy menší bytové jednotky. Úprava počítá s obnovením centrálního schodiště, které obsluhuje celkem 4 malometrážní jednotky a prostor podkroví, jehož celková využitelnost je omezená sklonem střechy. Návrh fasád vychází z […]

Katolické gymnázium Třebíč

architekt-hladik.cz

Katolické gymnázium Třebíč Genesis 2, 8-9: „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“ Gymnázium jako strom poznání v rajské zahradě. Slunce se odráží […]

Charitní komunitní centrum Kolín Zálabí

Komunitní centrum Charita Kolín Zálabí

Charitní komunitní centrum v Kolíně na Zálabí Zpět na projekty V Kolíně v blízkosti kostela sv. Víta na Zálabí vznikla nová budova komunitního centra pro Farní charitu Kolín. Toto centrum nabízí rodinám, které mají nějaké problémy, možnost komunikace s profesionálními pracovníky, kteří pomáhají rodinám hledat cesty k řešení. Umístění stavby je příhodně mezi školou a […]

Komunitní centrum Čechtice

architekt Hladík

Komunitní centrum při faře v Čechticích Farní zahrada spolu s hospodářskými budovami v Čechticích nabízí velmi příjemný prostor pro vznik komunitního centra. Šedé plochy jsou myšleny jako kamenná či moderní betonová dlažba, kolem bazénu a pod pergolami dřevěný bezúdržbový rošt. Pergoly jsou kryty tvrzeným plexisklem ve spádu 3%. Vstup k bazénu je přes šatny, sprchy, čistící […]

Kostel Všech Svatých

architekt Hladík

Studie zastřešení kostela Všech Svatých v Kolíně u nádraží Cílem řešení je vrátit život do tohoto místa a vytvořit prostor pro využití, které by zajistilo, že se o kostel bude někdo starat a bude někomu sloužit. Návrh umožňuje využití širokým spektrem různých organizací. Prostor může sloužit ochotnickému i profesionálnímu divadlu, pro pořádání koncertů a výstav, […]

Chotouň sv. Prokop

architekt Hladík

Obnova Santiniho kostela sv. Prokopa v Chotouni O Santiniho autorství tohoto kostela se vedly, podobně jako u mnoha jiných staveb, střídavě mu připisovaných a odepisovaných, diskuse. Dnes je však připsání chotouňského kostela tomuto architektovi nesporné. Kromě zjištění pramenného dokladu je nyní kostel sv. Prokopa zařazen do kontextu Santiniho díla. Bude provedena obnova (kamenická oprava) portálů […]

Prodejna v katedrále v Sedlci

architekt-hladik.cz

Prodejna v katedrále v Kutné Hoře Sedlci Studie řešení prodejny v interiéru katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci byla vytvořena v rámci architektonické soutěže. Projekt se umístil jako druhý. Jednoduché hmoty a jemná textura dřevěných lamel se jasně odděluje od vznešené barokní gotiky J. B. Santini Aichla. Pozici kubusů […]