3D modely

V této fázi vzniká základní vize domu – jeho tvar, velikost, umístění, základní materiály, základní dispoziční členění. Projekt slouží pouze pro investora (nepodává se na žádný úřad), ale je to nejpodstatnější fáze a její podcenění může mít fatální následky na uskutečnění celé realizace. Výstupem pro investora je soubor výkresů půdorysů, řezů a pohledů spolu s vizualizacemi. Je možné vytvořit dle přání klienta i fyzický model.

Před dokončením této fáze je třeba stanovit základní proporce domu a jeho dispoziční a hmotové řešení. Změny projektu v dalších fázích jsou možné, ale je nutné je dělat zcela zvlášť, a tedy i cena projektu se výrazně prodraží.