Kde při stavbě ušetřit?

Stavba je rozsáhlá záležitost a možností, kde ušetřit je mnoho.

Můžeme začít šetřit hned od začátku, tedy na projektu. Můžeme sáhnout po katalogovém domě, kde jsou náklady na projekt nejnižší, nebo si najít projektanta, který nám velmi rychle a levně navrhne projekt bez množství „zbytečných“ konzultací a bez kvalitní znalosti prostředí. Je zarážející, že někteří lidé důvěřují kvalitě projektanta, který nabízí projekt v řádech desítek tisíc. Takový projektant buď pracuje za hodinovou sazbu menší než 50,-Kč/hod. (Opravdu existují takoví „Diogenové“, ale já mám rodinu, která se do sudu prostě nevejde), nebo prostě a jednoduše nevěnuje projektu nezbytný čas. (Drahý projekt nám sám o sobě kvalitu také nezaručí, ale aspoň zbývá naděje.)

Ve zkratce: Cena projektu často souvisí s jeho kvalitou.

Nebo se můžeme poučit z množství předražených staveb a všimnout si, kam zmizela velká část nákladů. Na stavbě je vždy nejdražší materiál spolu s prací. Cena kompletního projektu se obvykle pohybuje v rozmezí 10 – 15% celkových nákladů a zbylých 85 – 90% tak připadá právě na materiál a práci. A zde často dochází k úplně zbytečným nákladům. Předně je třeba věnovat pozornost výběru stavební firmy. Rozdíly v cenách firem jsou totiž obrovské. Některé firmy si berou jako čistý zisk i víc než 100% nutných nákladů. K výběru kvalitní a přitom cenově přijatelné firmy je nezbytná kvalitní projektová dokumentace. Firmy vám sice jsou schopny nacenit i jednoduché náčrty, ale pak často používají taktiku víceprací a zvyšování nákladů v průběhu stavby. Tomu je možné zabránit jedině precizní dokumentací.

Dobře promyšlený projekt tedy může šetřit mnoho nákladů na materiál a práci. Ve stavebnictví je dnes obrovská škála možností a vůbec není pravda, že by nejdražší řešení muselo být vždy nejkvalitnější. Mnohokrát jsem se setkal s naprosto zbytečnými konstrukcemi, s použitím velmi drahých materiálů tam, kde jsou zcela zbytečné, se zbytečně zdlouhavými stavebními postupy a podobně. Zvlášť dnes, kdy je pracovní síla velmi nákladná je třeba myslet na časovou náročnost jednotlivých postupů a zvážit všechny alternativy.

Ve zkratce: Velmi výrazně se dá ušetřit na vlastní stavbě, aniž by došlo ke snížení kvality.

Hodně se dá ušetřit i na provozních nákladech. Vzájemná vazba dispozic, prostorů a hmot může vést k účelnému využití, nebo k zbytečnému plýtvání. Každý kus nevyužívaného vnitřního prostoru vytápíme a při cenách energií je to úplně zbytečná investice. A když si to ještě znásobíme životností stavby, s hrůzou zjišťujeme, že tato investice není zrovna malá. Naopak promyšlený dům poskytuje komfort příjemného užívání a kvalitnějšího života.

Ve zkratce: Dokončením stavby výdaje nekončí. Šetřeme provozní náklady.

„Přidaná hodnota nezaměnitelného architektonického návrhu a služeb architekta v průběhu výstavby, která je jasně vyčíslitelná ve skutečné navýšené ceně nemovitosti oproti standardní stavební produkci bez architekta, je zpravidla vyšší než honorář za danou službu.“ (Tomáš Klanc)