autorský dozor ATD

Kontrola toho, aby stavba odpovídala návrhu, prováděná formou občasných návštěv stavby. Velmi vhodný je i investorský dozor, což je něco jiného – provádí jej specialista nezávislý na architektovi a především na stavební firmě a dozor musí být pokud možno trvalý, aby nedocházelo k vážným technologickým chybám na stavbě.