Výhody a úskalí zateplování

Ceny energií nás nutí přemýšlet o zbytečných ztrátách tepla. Je však potřeba přistupovat k řešení konkrétní situace s rozvahou. Způsob a materiál zateplení s sebou totiž přináší i další účinky, které mohou mít velmi negativní efekt. Také je potřeba přistupovat ke ztrátám tepla podle množství jeho úniku z konkrétních ploch. Zateplení obvodových stěn nám moc nepomůže, pokud nám teplo utíká především střechou a okny.

Často opomíjenou vlastností konstrukcí bývá jejich schopnost přijímat a vydávat přirozenou vzdušnou vlhkost. Necitlivým zateplením můžeme tuto vlastnost výrazně omezit, nebo ji dokonce zcela přerušit. Výsledkem je nepřirozeně přesušený vnitřní vzduch vedoucí k nemocem dýchacího ústrojí a srážení vody v nechtěných místech vedoucí k nárůstu plísní. Tomu všemu lze velmi snadno předejít volbou vhodného materiálu a způsobu zateplení, či jiného způsobu minimalizace tepelných ztrát.

Podlaha

Vezměme to od podlahy. Podlahou uniká nemalé množství tepla a obvykle není nikterak nákladné přidat do souvrství podlahy dostatečnou tepelnou izolaci. Důležité je umístění v rámci skladby podlahy a také zvážení únosnosti a předpokládaného provozu. Do podlah se obvykle používá pevný polystyren, případně minerální izolace v roštu v místech, kde je nutno zachovat difuzní otevřenost (rekonstrukce historických domů).

Stěny

Stěny je nutné zateplovat vždy z vnější strany. Je-li nutné udělat vnitřní zateplení, musí být tepelná izolace od chladné stěny oddělena dobře provětrávanou mezerou, což je náročné jak technicky, tak na prostor. Vnější izolace mohou být kontaktní, nebo s provětrávanou fasádou. Při kontaktním zateplení doporučuji místo polystyrenu raději používat minerální tepelnou izolaci, která lépe snáší nerovnosti fasády a hlavně je difuzně otevřená a tak umožňuje odcházet vlhkosti ze zdiva ven. V tomto případě musí být difuzně otevřený i materiál omítky (např. silikonové omítky).

Nejlépe funguje zateplení s provětráváním a vnějším obkladem na hliníkovém nebo dřevěném roštu. Obkladových matriálů dnes existuje celá řada, od bezúdržbových titanzinkových nebo hliníkových plechů, až po tepelně upravené nebo tropické dřevo, které také není nutné natírat.

Stropy a střechy

Teplý vzduch stoupá nahoru, je tedy potřeba zamezit únikům tepla především tímto směrem. Je však také důležité myslet na to, že pokud chceme dům užívat i v létě, nemělo by docházet k přehřívání prostoru. Při použití polystyrenu nebo minerální vaty k tomu bude docházet. Není-li střecha či strop z nějakého hmotného matriálu jako beton, je vhodné použít pro tepelnou izolaci materiál s vyšší hustotou, jako např. dřevovláknité desky, které mohou výrazně zvýšit tepelnou pohodu při užívání v letních měsících.

Při návrhu i při realizace je nutné zamezit vzniku tepelných mostů především v místech styku různých matriálů. Je dobré uvažovat o stavbě jako o celku a snažit se navrhovat dům tak, aby tepelné ztráty v různých konstrukcích měly pokud možno co nejpodobnější hodnoty. Snahou je vždy udělat dům co nejúspornější, ale nemá smysl jít do absurdních hodnot, kde pak komplikovanost a cena stavby narůstá exponenciálně při minimálním rozdílu úspory energie. Taková stavba je určitě neekonomická a o ekologičnosti se také dá pochybovat, když vlastní výroba a likvidace materiálů je neekologická.