stavební povolení DSP

Projekt určený především pro stavební úřad. Je ještě podrobnější než DUR a součástí jsou obsáhlejší textové zprávy a části jednotlivých profesí – rozvody vody a kanalizace, plyn a vytápění, silnoproudy a bleskosvody, štítek energetické náročnosti a pod. U rodinných domů pod 150m2 zastavěné plochy se tato fáze nazývá ohlášení stavby, ale rozdíl je pouze v rychlejším schvalování a v tom, že není potřeba kolaudace, ale jen závěrečná prohlídka stavby (od které obvykle stavební úřad upouští).