územní řízení DUR

Stavební úřad na základě této dokumentace odsouhlasuje umístění stavby v dané lokalitě. Dokumentace vypadá podobně jako studie, jen je opatřena podrobnějším kótováním a především textovými zprávami a situačními výkresy. Je třeba, aby byly odsouhlaseny přípojky, které mají vlastní stavební řízení.