Je lepší úprava stávajícího objektu nebo novostavba?

Každá z obou variant s sebou nese množství aspektů. Není proto možné to tímto způsobem paušalizovat. Ale rád bych se o některých aspektech zmínil, protože mají vliv na náš život a často máme tendenci je přehlížet.

Stávající objekt má velikou hodnotu už ve svém stáří. Čas prověřuje hodnotu věcí víc než cokoli jiného. Dům něco vypovídá a nějak nás formuje. Krása způsobená přirozeným stárnutím je zcela nenahraditelná. Generace, které zde žily, vtiskly místu duši. Starý dům je jako staletá lípa. Ani tisíc sazenic nikdy nenahradí klid a pokoj, který z ní vyzařuje. Často mi puká srdce, když vidím překrásné domy v nádherných lokalitách, které se pozvolna rozpadají.

Ve zkratce: Stáří domu je hodnotné samo o sobě.

Novostavba s sebou zas přináší nový vítr. Je to příležitost vytvořit zcela novou hodnotu. Je ušitá přímo na tělo a přináší většinou mnohem vyšší komfort. Navíc náklady bývají u rekonstrukcí vyšší a není možné je zcela přesně odhadnout. Na druhou stranu je problém najít volnou parcelu v atraktivních lokalitách. Žít příliš daleko od základní obslužnosti není pro nikoho moc příjemná představa.

Ve zkratce: S novostavbou je méně potíží.

Takže jak říkal můj táta, když jsme se jako děti vrátili zablácení a potrhaní: „Mámo, umyjeme je nebo si radši uděláme nový?“