Ceník

Zde si mužete orientačně spočítat odhad nákladů na projektovou dokumentaci.

Zadejte zastavěnou plochu (m2)
a průměrnou výšku stavby (m)Odhadovaná cena domu: Kč/m3
Celkový základní honorář (zóna II-III): % ceny domu
Součet celkového honoráře (všech projektových fází) snížený o 50 % úsporností kanceláře: % ceny honoráře
Projektová část studie a příprava zakázky (STS): %
Projektová část pro územní řízení (DUR): %
Projektová část pro stavební povolení (DSP): %
Samostatný jednostupňový projekt (DUR+DSP) snížený o 10 % spojením do jedné dokumentace: 80% - 10% = %
Samostatný jednostupňový projekt (DUR+DSP) snížený o 10 % spojením do jedné dokumentace a bez profesních částí (cca 40%ceny): %
U rekonstrukcí zadejte rozměry celé budovy, které se rekonstrukce týká. Pro zpřesnění nabídky nás prosím kontaktujte.

U menších staveb a rodinných domu se obvykle další fáze po studii slučují do “jednostupňového” projektu, čímž dochází k úspoře na tisku a snížení ceny dokumentace o 10 %. Je možné se domluvit na provedení některé fáze samostatně. Projekt obsahuje kromě stavební části i potřebné profese (rozvody vody, kanalizace, elektro, topení…).

Ceny návrhu interiéru jednotlivé místnosti se pohybují mezi 10 000 Kč až 15 000 Kč. Při návrhu kompletního interiéru celého domu nebo více místností najednou jsou ceny výrazně nižší.

Ceny vizualizací celého rodinného domu se pohybují mezi 5 000 Kč až 15 000 Kč.
Vizualizace interiéru jednotlivé místnosti stojí okolo 10 000 Kč. Ceny fyzických hmotových modelů jsou v rozmezí 10 000 Kč až 20 000 Kč. 

Vzhledem k různosti jednotlivých zakázek je samozřejmé, že ceny budou přizpůsobeny konkrétnímu případu. Drobnosti, jako zateplení fasád či drobná zahradní architektura budou řešeny individuálně dle časové náročnosti. Hodinová sazba se pohybuje kolem 850 Kč/hod.

Ceny vychází z honorářového řádu ČKA, které jsou o 50 % sníženy. I tak se ceny laikům mohou zdát vysoké.

Cena však odráží velké množství času a hlubokou promyšlenost projektu, která ve výsledku klientovi ušetří mnohem větší náklady jak při realizaci tak také i při provozu.

„Přidaná hodnota  nezaměnitelného architektonického návrhu a služeb architekta v průběhu výstavby, která je jasně vyčíslitelná ve skutečné navýšené ceně nemovitosti oproti standardní stavební produkci bez architekta, je zpravidla vyšší než honorář za danou službu.“ (Tomáš Klanc) 101