výběr dodavatele DZS

Pro přesné srovnání nabídek jednotlivých dodavatelů slouží tato nejpřesnější fáze projektu. Některé firmy udělají nabídku i na základě prováděčky, ale pak často navyšují náklady a vymlouvají se na drobnosti, které v ní chybí. 

V DZS je popsána každá podrobnost tak, aby k podobným výmluvám pokud možno nedocházelo. Bez této dokumentace je také soudně nemožné vymáhat přesné provedení realizace (firmy okrádají investora použitím nekvalitních materiálů, nebo úplným vynecháním některých konstrukcí).