Obnova kostela sv. Bartoloměje v Kočí

Kostel sv. Bartoloměje je národní kulturní památkou. Je to jednolodní dřevěný kostel založený královnou Žofií, druhou manželkou Václava IV., roku 1397. Staviteli byli pravděpodobně bratři Lútkové. Do kostela vstupujeme po dřevěném barokním mostě, který je 18m dlouhý. Dnešní podoba mostu pochází z roku 1721. Věž je pětiboká a směrem vzhůru se zužuje a ve výšce 29m je zakončená osmibokým jehlanem.

 

Projekt obnovy řeší zastřešení presbytáře, věž a krytý most. Náklon věže je značný. Konstrukce se opírá o cenný dřevěný strop kostela. V případě silného větru může dojít k značnému poškození. Poruchy krovů byly v minulosti překryty laťováním krytiny. Projekt obnovy řeší odstranění poruch doplnění konstrukcí s citem k historické i umělecké hodnotě kostela. Návrhy úprav dřevěných konstrukcí zpracoval Ing. Pavel Vonšovský, Dis.