Pošťákova zvonička ve Zhoři a v Chotusicích

Honza Pošťák Pospíšil si přál vybudovat ve Zhoři zvoničku a já jsem měl tu čest ji pro něj navrhnout. Ještě než zemřel, stihl odsouhlasit výslednou variantu. Petr Hobza pak projekt velmi zdařile zrealizoval. Rád bych zde citoval přímo Honzu Pošťáka Pospíšila:

„Moje idea je taková, že tady je krásná krajina, chodí zde spousta místních a i turistů. Je to v podstatě na konci vsi kousek od rybníka Stejskal a lesa, kam lidi chodí na houby a dřevo. Já bych rád vytvořil malou „oázu“ s lavičkou, kde by spočinuli pocestní, poutníci do Číhoště (15 km lesem) či KH po svatojakubské trase, podívali by se na ovečky, které jsou na protější pastvě, a občerstvili se. Bylo by to KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ, ale taky (pro nevěřící, či hledající) místo, kde by mohli klidně meditovat. Mám takový nápad, aby to plnilo oba tyto účely a spojilo lidi dohromady a vedlo k zamyšlení. Ta Boží Muka by nebyla široká – aby se tam vešel výklenek s malou soškou sv. Františka. A nad tím by byl nadpis (nechám vygravírovat) KDO SE CÍTÍ ŠŤASNÝ – ZAZVOŇ ! Nahoře na zvoničce bude středně malý zvonec s provazem a uchycením. Když budu doma a když uslyším, že je někdo šťastný – vylezu a budu si povídat a sdílet se (o počasí, houbách a Bohu). Tak jsem to viděl někde ve Východních Čechách a bylo to osvěžující, protože sdělená starost je poloviční a radost dvojnásobná… Tak to je moje představa.“