Charitní komunitní centrum v Kolíně na Zálabí

V Kolíně v blízkosti kostela sv. Víta na Zálabí vznikla nová budova komunitního centra pro Farní charitu Kolín. Toto centrum nabízí rodinám, které mají nějaké problémy, možnost komunikace s profesionálními pracovníky, kteří pomáhají rodinám hledat cesty k řešení. Umístění stavby je příhodně mezi školou a kostelem. Lokalita je klidná, obklopená vzrostlou zelení. Hlavní hmota stavby je vsunuta do terénního zlomu, takže stavba nekonkuruje dominantnímu kostelu. Projekt stavby jsem zpracovával společně s Ing.arch. Luďkem Burdou, který je zároveň autorem studie.