Rekonstrukce bývalé fary ve Stříbrné Skalici (projekt 2018)

Smyslem návrhu je úprava vnitřní dispozice a celkové zlepšení stavebně technického stavu budovy. Dle požadavků zadavatele jsou navrženy menší bytové jednotky. Úprava počítá s obnovením centrálního schodiště, které obsluhuje celkem 4 malometrážní jednotky a prostor podkroví, jehož celková využitelnost je omezená sklonem střechy. Návrh fasád vychází z přiblížení se proporcionálnímu řešení před poslední úpravou okenních otvorů. Okna uličních fasád mají snížený „sedací“ parapet v proporci původních oken z doby kolem 40. let 20. století. 

Dvorní fasádu předkládáme ve dvou variantách, kde jedna z nich zachovává konzervativní přístup podobně jako u uličních fasád. Druhá varianta pracuje s ubouráním parapetu a prodloužením okna až k podlaze, kde přízemním bytovým jednotkám přidává možnost využít tato okna jako vedlejší vstup. Návrh byl vytvořen ve spolupráci s architektem Vojtěchem Ertlem.