Katolické gymnázium Třebíč

Genesis 2, 8-9:

   „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“

   Gymnázium jako strom poznání v rajské zahradě. 

Slunce se odráží od zelených listů stínidel a studenti jsou zde postaveni, aby poznávali a aby se naučili své poznání využít k dobru.

   Ve svém řešení reaguji také hmotově i materiálově na budovu kostela Proměnění Pána Krista, přilehlý kapucínský klášter a serafínské křídlo. Zároveň se snažím tyto nejen historicky cenné objekty očistit od veškerých přístaveb, které zásadně poškozují jejich hodnotu, a to včetně tělocvičny.