Rodinný dům Stodola Kutná Hora

RD STODOLA Kutná Hora, Na podskalí (novostavba 2011) Při návrhu tohoto domu hrálo největší roli prostředí. Dům je umístěn v půdoryse bývalé kamenné stodoly, jejíž statický stav nedovolil ji zachovat. Hmotově je dům obdobný jako původní stodola, také se sedlovou střechou orientovanou stejným způsobem. Dům využívá dramatického terénu a orientace ke světovým stranám. Vykopaný terén […]

Rodínný dům V Zahrádkách

Rodínný dům V Zahrádkách Dům je zhruba čtvercového půdorysu a dotváří dvojdům k dnes již existujícímu sousednímu domu. Dům je přízemní s podkrovím v sedlové střeše.  Směr sedla střechy je shodný se sousedním objektem. Hmota domu je kvádr se sedlovou střechou z obou stran uzavřený štítovými stěnami. Svojí lapidární hmotou doplňuje zub v kompozici ulice, která je složena z dvojdomků. Vytváří mladší dvojče […]

Rodinný dům Solopysky

Rodinný dům Solopysky Stávající dům s hospodářskými přístavky leží ve středu krásné a klidné zahrady. Střešní konstrukce jsou dožilé, ale kamenné stěny stávajícíh objektů jsou velmi pečlivě zděné a mají velkou výtvarnou hodnotu. Nový dům je vsazen mezi stávající stěny, které rámují novou terasu a ponechaný stávající kamenný štít dům propojuje s minulostí. Na ponechaných […]

Rodinný dům Vlkanov

Návrh rodinného domu ve Vlkanově Při návrhu každého domu je pro mne vždy důležité místo, kde má dům stát. Zvlášť toto konkrétní místo působí velmi silně. Už při příjezdu do Vlkanova vnímáte sílu okolní přírody. Krajina je krásně členitá a lesy jí dodávají hloubku a tajemství. Počasí zde není jen ikonka na mobilu, ale živel, […]

Komunitní centrum Kolín

Přístavba Komunitního centra při budově arciděkanství a farního úřadu v Kolíně Ve spolupráci s architektem Luďkem Burdou jsem zpracoval prováděcí projekt na přístavbu Komunitního centra. Stavba Arciděkanského úřadu včetně přilehlého pozemku se nachází v zastavěné historické lokalitě ve středu města Kolín, jako nárožní parcela na rohu ulic Parléřova a Brandlova a v sousedství kostela sv. Bartoloměje. Jak z východu, […]

Fara Stříbrná Skalice

Rekonstrukce bývalé fary ve Stříbrné Skalici (projekt 2018) Smyslem návrhu je úprava vnitřní dispozice a celkové zlepšení stavebně technického stavu budovy. Dle požadavků zadavatele jsou navrženy menší bytové jednotky. Úprava počítá s obnovením centrálního schodiště, které obsluhuje celkem 4 malometrážní jednotky a prostor podkroví, jehož celková využitelnost je omezená sklonem střechy. Návrh fasád vychází z […]

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč Genesis 2, 8-9:    „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“    Gymnázium jako strom poznání v rajské zahradě.  Slunce […]

Rodinný dům Tlustovousy

Rodinný dům Tlustovousy Smyslem rekonstrukce je úprava nevyužitelných garážových přístěnků a stodoly. Prostorová kompozice ctí stávající hmotové vrstvení celé stavby. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Ing.arch. Vojtěchem Ertlem. Zpět na projekty

Komunitní centrum Čechtice

Komunitní centrum při faře v Čechticích Farní zahrada spolu s hospodářskými budovami v Čechticích nabízí velmi příjemný prostor pro vznik komunitního centra. Šedé plochy jsou myšleny jako kamenná či moderní betonová dlažba, kolem bazénu a pod pergolami dřevěný bezúdržbový rošt. Pergoly jsou kryty tvrzeným plexisklem ve spádu 3%. Vstup k bazénu je přes šatny, sprchy, čistící […]

Komunitní centrum Ratenice

Vestavba komunitního centra v budově obecního úřadu Ratenice Jedná se o stávající budovu obecního úřadu. Tato budova kdysi sloužila jako škola. Dochází k přístavbě kryté terásky směrem do dvora a ke stavebním úpravám uvnitř objektu, které vedou k vytvoření multifunkčního prostoru sloužícího jako komunitní centrum. Zastřešená terasa respektuje svým tvarem hranice sousedního pozemku a převládajícím materiálem je dřevo.  […]