Rodinný dům v Kolíně V Zahrádkách

Dům je zhruba čtvercového půdorysu a dotváří dvojdům k dnes již existujícímu sousednímu domu. Dům je přízemní s podkrovím v sedlové střeše.  Směr sedla střechy je shodný se sousedním objektem. Hmota domu je kvádr se sedlovou střechou z obou stran uzavřený štítovými stěnami. Svojí lapidární hmotou doplňuje zub v kompozici ulice, která je složena z dvojdomků. Vytváří mladší dvojče svému sousednímu domu, z něhož vycházení základní hmotové proporce domu.  Z hmoty je vysunut jen kvádr arkýře nad vstupem do domu, který komunikuje s výraznými vstupy domů v ulici. Střecha arkýře je plochá zaatiková. 

Dům je bíle omítnut. Arkýř a úzké pásky mezi okny v podkroví jsou barevně a materiálově odlišeny, opláštěny tmavým před zvětralým titanzinkovým plechem. Barevně korespondují s tmavými rámy oken a jednoduchou tmavou pálenou krytinou. Žlaby jsou zapuštěny v rovině fasády.