Komunitní centrum Kolín

Přístavba Komunitního centra při budově arciděkanství a farního úřadu v Kolíně Ve spolupráci s architektem Luďkem Burdou jsem zpracoval prováděcí projekt na přístavbu Komunitního centra. Stavba Arciděkanského úřadu včetně přilehlého pozemku se nachází v zastavěné historické lokalitě ve středu města Kolín, jako nárožní parcela na rohu ulic Parléřova a Brandlova a v sousedství kostela sv. Bartoloměje. Jak z východu, […]

Fara Stříbrná Skalice

Rekonstrukce bývalé fary ve Stříbrné Skalici (projekt 2018) Smyslem návrhu je úprava vnitřní dispozice a celkové zlepšení stavebně technického stavu budovy. Dle požadavků zadavatele jsou navrženy menší bytové jednotky. Úprava počítá s obnovením centrálního schodiště, které obsluhuje celkem 4 malometrážní jednotky a prostor podkroví, jehož celková využitelnost je omezená sklonem střechy. Návrh fasád vychází z […]

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč Genesis 2, 8-9:    „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“    Gymnázium jako strom poznání v rajské zahradě.  Slunce […]

Komunitní centrum Čechtice

Komunitní centrum při faře v Čechticích Farní zahrada spolu s hospodářskými budovami v Čechticích nabízí velmi příjemný prostor pro vznik komunitního centra. Šedé plochy jsou myšleny jako kamenná či moderní betonová dlažba, kolem bazénu a pod pergolami dřevěný bezúdržbový rošt. Pergoly jsou kryty tvrzeným plexisklem ve spádu 3%. Vstup k bazénu je přes šatny, sprchy, čistící […]

Komunitní centrum Ratenice

Vestavba komunitního centra v budově obecního úřadu Ratenice Jedná se o stávající budovu obecního úřadu. Tato budova kdysi sloužila jako škola. Dochází k přístavbě kryté terásky směrem do dvora a ke stavebním úpravám uvnitř objektu, které vedou k vytvoření multifunkčního prostoru sloužícího jako komunitní centrum. Zastřešená terasa respektuje svým tvarem hranice sousedního pozemku a převládajícím materiálem je dřevo.  […]

Mateřská škola Čtyřlístek Kolín

Mateřská škola Čtyřlístek Kolín Při obnově fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně jsem se snažil navrhnout rozdělení jednotlivých pavilonů jednoduchým a současným způsobem. Jednotlivé barevné pruhy mezi okny symbolizují pestrost dětských charakterů a navazování vztahů. Zpět na projekty