Vestavba komunitního centra v budově obecního úřadu Ratenice

Jedná se o stávající budovu obecního úřadu. Tato budova kdysi sloužila jako škola. Dochází k přístavbě kryté terásky směrem do dvora a ke stavebním úpravám uvnitř objektu, které vedou k vytvoření multifunkčního prostoru sloužícího jako komunitní centrum. Zastřešená terasa respektuje svým tvarem hranice sousedního pozemku a převládajícím materiálem je dřevo. 

Stávající přístavba se soc. zázemím bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem tl. 80mm. Barva povrchu krémově šedá. V prostoru nového komunitního centra dochází k otevření stropu až ke střešním šikminám. Ve vnitřních štítech těchto šikmin budou umístěny police na knihy. Nová okna budou ve stejných okenních otvorech, jako původní, ale jejich členění bude navazovat na původní proporci historické podoby.