Rodinný dům Tlustovousy

Smyslem rekonstrukce je úprava nevyužitelných garážových přístěnků a stodoly. Prostorová kompozice ctí stávající hmotové vrstvení celé stavby. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Ing.arch. Vojtěchem Ertlem.