Návrh rodinného domu ve Vlkanově

Při návrhu každého domu je pro mne vždy důležité místo, kde má dům stát. Zvlášť toto konkrétní místo působí velmi silně. Už při příjezdu do Vlkanova vnímáte sílu okolní přírody. Krajina je krásně členitá a lesy jí dodávají hloubku a tajemství. Počasí zde není jen ikonka na mobilu, ale živel, který určuje běh života. V místě rozpadlých kamenných hospodářských stavení, které les už téměř pohltil se tyčí majestátní javor a romanticky sehnutý dvojkmen ořešáku. Tyto stromy budou propojovat dům s okolní přírodou. 

Dům je rozdělen na dvě hmoty – nižší společenská, kde je obývací pokoj s kuchyní a krbem a patrová budova s ložnicemi. Obě hmoty mají symetrické sedlové střechy vzájemně kolmé. Jsou spojeny vstupním prostorem, který navazuje na jižní terasu. Svislý dřevěný obklad kontrastuje se zbytky kamenných zdí v okolí a odkazuje na původní stavby. Vložené vikýřové bloky jsou odděleny zapuštěnými hranatými okapy a obklad jer zde členěn vodorovně v jemnějším rastru kosých latí.