Pred zahájením návrhu

Než začneme s návrhem studie, je třeba mít k dispozici podklady.

Při novostavbě „na zelené louce“ je potřeba polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, poloha sítí, znalost místních regulativů a před zahájením DÚŘ i hydrogeologický posudek, radonový průzkum, složení půd pro vynětí ze zemědělského půdního fondu případně zřízení sjezdu na pozemek (rozhledové trojúhelníky). Před zahájením stavebního řízení ja dále nutné mít stavební povolení na veškeré sítě, ke kterým bude dům napojen (elektřina, voda, kanalizace, plyn…). Tyto služby náš ateliér přímo nezajišťuje, ale pokud si nevíte rady, můžeme Vám poskytnout kontakty na firmy, které se tímto zabývají, případně tyto služby zprostředkovat.

V případě stavebních úprav (rekonstrukce) stávajícího domu je potřeba mít kvalitní dokumentaci stávajícího stavu objektu. Dokumentace musí obsahovat půdorysy všech podlaží, řezy, skladby konstrukcí, zakreslení nosných prvků stropů a krovu, pohledy a zákresy rozvodů sítí. Ačkoli by taková dokumentace měla být součástí každé nemovitosti, jen zřídka kdy se stane, že je opravdu k dispozici. Často bývá dokumentace neúplná, nebo velmi nepřesná, nebo chybí zcela. V takových případech je třeba zhotovit přesné digitální zaměření objektu, které bude obsahovat všechny části, které měla mít původní dokumentace. Takové zaměření sami obvykle neprovádíme. Můžeme však doporučit specializované firmy, které zaměření provedou, nebo opět zaměření zprostředkovat. Nejedná se o úplně levnou záležitost, zvlášť u historických objektů, ve kterých jsou klenby, složitější dřevěné konstrukce a nepravoúhlé stěny. Kvalitní podklady však umožní navrhnout úpravy domu prakticky a hospodárně, takže se investice do podkladů pak mnohonásobně vrátí jak při vlastní stavbě, tak při provozu domu.