Novostavba lesního rodinného domu v Jevanech

Hmotu domu tvoří nízký kvádr. Ten je svou podélnou osou rovnoběžný s komunikací (ulice Lesní). Svažitost pozemku umožnila částečné zapuštění domu, takže se z ulice dům jeví jako jednopodlažní s plochou střechou. Spodní polozapuštěné obytné podlaží směřuje do svažující se zahrady. Proporce a charakter stavby tak lépe zapadá do řešené lokality lesních ploch s drobnou roztroušenou zástavbou. Fasády domu jsou navrženy jako bíle omítnuté s výraznými horizontálními pásy dřevěného obkladu v úrovni stropu a atiky. Vodorovný obklad je z bezúdržbového borovicového dřeva. 

Prosklené plochy domu se v obou patrech otevírají k jihu do zahrady, do soukromého prostoru. Obytné místnosti tak volně přecházejí do přírody. Svou hmotou dům vrůstá do svahu. Vnitřní nábytek domu je zhotoven ze dřeva stromů, které byly pokáceny přímo na pozemku zahrady. Dům je celkově s prostorem a místem zcela propojen.  Na projektu se podílel architekt Antonín Hůla.