Služby – 3D modely

3D modely V této fázi vzniká základní vize domu – jeho tvar, velikost, umístění, základní materiály, základní dispoziční členění. Projekt slouží pouze pro investora (nepodává se na žádný úřad), ale je to nejpodstatnější fáze a její podcenění může mít fatální následky na uskutečnění celé realizace. Výstupem pro investora je soubor výkresů půdorysů, řezů a pohledů spolu s vizualizacemi. Je možné vytvořit dle přání klienta […]

Služby – návrhy interiérů

návrhy interiérů Navrhujeme interiéry nejen rodinných domů, ale i komerčních prostor. Návrh interiéru probíhá ve dvou fázích. Nejprve je zhotovena jednodzchá studie ve variantách, která slouží k ujasnění dispozic, hmot, prostorů a základní barevnosti. Po odsouhlasení studie zpracujeme podroný návrh řešení interiéru, který může sloužit jako podklad pro výběr dodavatele nebo pro realizaci. Návrh obsahuje […]

Služby – počítačové vizualizace

počítačové vizualizace Zhotovujeme počítačové 3D modely a vizualizace nejen vlastních návrhů, ale i pro jiná studia a ateliéry. Vytváříme modely celých rodinných domů, případně větší komplexy včetně exteriérů, nebo jen interiér jednotlivých místností. Je možné vytvořit i model jednotlivého designového prvku. Ceny vizualizací celého rodinného domu z exteriéru se pohybují mezi 5 000,-Kč až 15 […]

Služby – odborné poradenství

odborné poradenství Zajišťujeme poradenské služby pro veškeré úrovně výstavby, realizace interiérů, přípravy pro spuštění fungování novostavby včetně přesídlení investora. Zpět na služby  

Služby – autorský dozor ATD

autorský dozor ATD Kontrola toho, aby stavba odpovídala návrhu, prováděná formou občasných návštěv stavby. Velmi vhodný je i investorský dozor, což je něco jiného – provádí jej specialista nezávislý na architektovi a především na stavební firmě a dozor musí být pokud možno trvalý, aby nedocházelo k vážným technologickým chybám na stavbě. Zpět na služby  

Služby – výběr dodavatele DZS

výběr dodavatele DZS Pro přesné srovnání nabídek jednotlivých dodavatelů slouží tato nejpřesnější fáze projektu. Některé firmy udělají nabídku i na základě prováděčky, ale pak často navyšují náklady a vymlouvají se na drobnosti, které v ní chybí. V DZS je popsána každá podrobnost tak, aby k podobným výmluvám pokud možno nedocházelo. Bez této dokumentace je také […]

Služby – prováděčka DPS

prováděčka DPS Podrobný projekt, podle kterého je možné dům postavit. Měřítko 1:50, obsáhlá technická zpráva s přesným popisem jednotlivých konstrukcí, množství tabulek, výpisů a detailů. Zpět na služby

Služby – stavební povolení DSP

stavební povolení DSP Projekt určený především pro stavební úřad. Je ještě podrobnější než DUR a součástí jsou obsáhlejší textové zprávy a části jednotlivých profesí – rozvody vody a kanalizace, plyn a vytápění, silnoproudy a bleskosvody, štítek energetické náročnosti a pod. U rodinných domů pod 150m2 zastavěné plochy se tato fáze nazývá ohlášení stavby, ale rozdíl […]

Služby – územní řízení DUR

územní řízení DUR Stavební úřad na základě této dokumentace odsouhlasuje umístění stavby v dané lokalitě. Dokumentace vypadá podobně jako studie, jen je opatřena podrobnějším kótováním a především textovými zprávami a situačními výkresy. Je třeba, aby byly odsouhlaseny přípojky, které mají vlastní stavební řízení. Zpět na služby

Služby – Studie STS

studie STS V této fázi vzniká základní vize domu – jeho tvar, velikost, umístění, základní materiály, základní dispoziční členění. Projekt slouží pouze pro investora (nepodává se na žádný úřad), ale je to nejpodstatnější fáze a její podcenění může mít fatální následky na uskutečnění celé realizace. Výstupem pro investora je soubor výkresů půdorysů, řezů a pohledů spolu s vizualizacemi. Je možné vytvořit dle přání klienta […]