Bungalov

Přízemní dům nabízí mnoho výhod. Především je pohodlný a bezbariérový. V dispozici se ušetří místo pro schodiště. Pak má také své nevýhody. Je to nejméně ekonomická možnost. Při stavbě je nutné zaplatit větší plochu základů a hlavně střešního souvrství, než u patrového domu. Je také nákladnější při provozu, protože má vždy mnohem větší ochlazované plochy. Také zabírá větší plochu pozemku, což je ve stísněných podmínkách velký problém.

Patrový dům

To, že se domy od nepaměti stavějí do více pater, má své důvody. Šetří se plocha pozemku. Čím více podlaží nad sebou dům má, tím je ekonomičtější jak při výstavbě, tak při provozu. Schodiště zabírá stále stejnou půdorysnou plochu, ale plocha střechy a základových konstrukcí se s každým patrem zmenšuje. Dům je kompaktní, proto má teké při použití stejných materiálů výrazně menší tepelné ztráty. Chůze do schodů se sice může zdát jako nepohodlná, ale na druhou stranu dnešní život často nutí lidi spíš k sezení a každá procházka po schodech může rozproudit krev a předcházíme tak kardiovaskulárním chorobám. V moderních kancelářích je dnes trend umísťovat kávovary a toalety co nejdále od pracoviště, aby byli lidé nuceni se hýbat, tak proč si pohyb nedopřát i doma?