Přestavba barokní Kočárovny v Mratíně na víceúčelový prostor

Jedná se o kulturní památku, hospodářské stavení, které bylo součástí bývalého panského domu - Zámečku. Objekt je v současnosti rozdělen na tři části (kočárovna, čeledník a stáje). Předmětem projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce objektu a přístavba sociálního a technického zázemí. Objekt bude využíván víceúčelově. Bude zde výstavní přednáškový prostor, knihovna a komunitní centrum.  

Mratín Kočárovna

Mratín Kočárovna

Mratín Kočárovna

Mratín Kočárovna

Mratín Kočárovna

Mratín Kočárovna