Obnova kostela sv. Bartoloměje v Kočí

Kostel sv. Bartoloměje je původně gotickou stavbou. Je to jednolodní dřevěný kostel založený královnou Žofií, druhou manželkou Václava IV., roku 1397. Staviteli byli pravděpodobně bratři Lútkové. Do kostela vstupujeme po dřevěném barokním mostě, který je 18m dlouhý. Dnešní podoba mostu pochází z roku 1721. Věž je pětiboká a směrem vzhůru se zužuje a ve výšce 29m je zakončená osmibokým jehlanem. Jedná se o národní kulturní památku. Stavba vykazuje množství konstrukčních závad a poruch, především v oblasti krovů nad lodí kostela a věže. Nevhodné zatížení konstrukce stropu od dodatečných podpor zvonice. Vzpěry vedou od horního konce tělesa věže šikmo do prostoru podkroví. Dolní konce vzpěr jsou zapřeny do dlouhých bačkor, které jsou uloženy přes první vazby krovu kostela. Značně tak přitěžují stropní konstrukci kostela. Krov východní části střechy nad presbytářem je konstrukčně špatný. Úplně chybí podélné ztužení. Podélné vodorovné síly zachycuje pouze laťování a přenáší tyto síly do střední a západní části střešní konstrukce kostela. Některé prvky ve spodní části konstrukce jsou umístěné chaoticky. Mnoho prvků konstrukce je vyrobeno z druhotně použitého dřeva (konstrukčně nevhodné). Vzdálenost vazeb (rozteč krokví) je nepřípustně velká (1,5m). Věž je nakloněna směrem k východu (ke kostelu). Úhel odchylky je cca 2°. Vychýlení věže má vliv na průhyb stropu kostela. Na projektu obnovy dřevěných prvků kostela se zásadní měrou podílí Bc. Pavel Vonšovský, specialista na historické tesařské konstrukce.  

Kostel sv. Bartoloměje v Kočí

Kostel sv. Bartoloměje v Kočí pohled jižní
 
Kostel sv. Bartoloměje v Kočí řez věží