Výhody a úskalí zateplování.

Ceny energií nás nutí přemýšlet o zbytečných ztrátách tepla. Je však potřeba přistupovat k řešení konkrétní situace s rozvahou. Způsob a materiál zateplení s sebou totiž přináší i další účinky, které mohou mít velmi negativní efekt. Také je potřeba přistupovat ke ztrátám tepla podle množství jeho úniku z konkrétních ploch. Zateplení obvodových stěn nám moc nepomůže, pokud nám teplo utíká především střechou a okny.

            Často opomíjenou vlastností konstrukcí bývá jejich schopnost přijímat a vydávat přirozenou vzdušnou vlhkost. Necitlivým zateplením můžeme tuto vlastnost výrazně omezit, nebo ji dokonce zcela přerušit. Výsledkem je nepřirozeně přesušený vnitřní vzduch vedoucí k nemocem dýchacího ústrojí a srážení vody v nechtěných místech vedoucí k nárůstu plísní. Tomu všemu lze velmi snadno předejít volbou vhodného materiálu a způsobu zateplení, či jiného způsobu minimalizace tepelných ztrát.