jtv – Stěny domu

Stěny domu Prvním z rozhodnutí, z čeho dům postavit je volba konstrukčního systému stěn. Každý z materiálů je vhodný pro něco jiného a přináší různé výhody. Voštinové cihly Pro rodinné domy se dnes velmi často používají voštinové tepelně izolační cihly. Ty ještě mohou být s broušeným povrchem (což zrychluje výstavbu a navíc snižuje tepelné mosty ve spárách) případně doplněny […]

jtv – Stavební povolení a ohláška

Stavební povolení a ohláška Podle stavebního zákona vyžaduje většina staveb stavební povolení, nebo alespoň ohlášení stavby (ohlášku).     Často si lidé myslí, že dokumentace pro ohlášení stavby (ohláška) je výrazně jednodušší, než pro stavební povolení. Není tomu tak. Obě dokumentace jsou prakticky totožné a musí obsahovat všechny profesní části. Ty jsou následující:   Architektonicko-stavební […]

jtv – Satelitní vesničky

Satelitní vesničky Rád bych povzbudil všechny k využívání již zastavěných ploch měst, k obnově stávajících domů a ochraně krajiny. Je to krátkodobě složitější a zdánlivě dražší cesta, která se však v průběhu času vyplatí. Stavět na zelené louce a vytvářet nové satelitní vesničky se zdá jako snadné řešení, ale přináší s sebou mnohá úskalí. Infrastruktura Staré domy a proluky […]

jtv – Před zahájením návrhu

Pred zahájením návrhu Než začneme s návrhem studie, je třeba mít k dispozici podklady. Při novostavbě „na zelené louce“ je potřeba polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, poloha sítí, znalost místních regulativů a před zahájením DÚŘ i hydrogeologický posudek, radonový průzkum, složení půd pro vynětí ze zemědělského půdního fondu případně zřízení sjezdu na pozemek (rozhledové trojúhelníky). Před zahájením […]

jtv – Od nápadu k nastěhování

Od nápadu k nastěhování V tomto článku chci popsat obvyklou chronologickou posloupnost průběhu návrhu od prvního setkání s klientem po dokončení stavby. Jakmile nás klient osloví, probereme první hrubé představy a záměry (včetně odhadovaného finančního rozsahu stavby) a na jejich základě předáme klientovi cenovou nabídku na přípravné práce a studii. U drobnějších staveb je možné udělat cenovou […]

jtv – Jaké zvolit stropy

Jaké zvolit stropy Pro konstrukci stropu lze použít celou řadu materiálů. Každý má své výhody a nevýhody. Podívejme se podrobněji na jednotlivé systémy. Dřevěné trámy Tento materiál vychází z ekonomického hlediska velmi dobře. Navíc přiznané trámy v interiéru mohou působit velmi dobře. Osobně mám rád, když je konstrukce viditelná a je tak jasné, jak strop funguje. Trámy […]

jtv – Bungalov nebo patrový dům

Bungalov Přízemní dům nabízí mnoho výhod. Především je pohodlný a bezbariérový. V dispozici se ušetří místo pro schodiště. Pak má také své nevýhody. Je to nejméně ekonomická možnost. Při stavbě je nutné zaplatit větší plochu základů a hlavně střešního souvrství, než u patrového domu. Je také nákladnější při provozu, protože má vždy mnohem větší ochlazované plochy. […]

Jak to vidím

Co mohu čekat od architekta? Je důležitější krása nebo funkce? Co mohu čekat od architekta? Je důležitější krása nebo funkce? Jak se dívám na katalogové domy? Je lepší úprava stávajícího objektu nebo novostavba? Kde při stavbě ušetřit? Jak sladit barvy? Jak si vybrat architekta? Jak přežít styk s úřadem? Podlahové vytápění nebo klasika? Výhody a […]

jtv – Jak sladit vybavení?

Jak sladit vybavení? Dům ještě neznamená domov. Ten si vytváříme mimo jiné i vybavením podle svých představ. Ovšem vybavení a bytových doplňků je na trhu obrovské množství ve všech možných designových stylech a barvách. Ale jak je sladit, abychom dosáhli požadovaného působení? Jednou cestou je snaha o harmonii. Používáme pokud možno stejný styl. Tímto způsobem […]

jtv – Jak si vytvořit klidovou zónu?

Jak si vytvořit klidovou zónu Žádný prostor obvykle neslouží pouze k jednomu účelu. Například obývací pokoj bývá místem setkávání, komunikace, zábavy, jídla a pití. Ale někdy bychom si potřebovali i odpočinout, něco přečíst nebo něco promyslet, a přitom se nechceme vzdálit od společnosti úplně. Pak je vhodná klidová zóna. Můžeme se s ní setkat u gotických okenních […]