Rodinný dům Kutná Hora Zelená hora

RD Zelená hora

Rodinný dům Kutná Hora Zelená hora Dům je obdélného půdorysu se dvěma křídly. Střecha domu je plochá zelená. Atika z tmavého plechu rámuje dům, který je svisle obložený bezúdržbovým dřevem. Na severní straně dům navazuje na úroveň stávajícího terénu, na který zelená střecha přímo navazuje. Dům se tak jeví jako zapuštěný do terénu. Dům se hmotově […]

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč Genesis 2, 8-9:    „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“    Gymnázium jako strom poznání v rajské zahradě.  Slunce […]

Mateřská škola Čtyřlístek Kolín

Mateřská škola Čtyřlístek Kolín Při obnově fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně jsem se snažil navrhnout rozdělení jednotlivých pavilonů jednoduchým a současným způsobem. Jednotlivé barevné pruhy mezi okny symbolizují pestrost dětských charakterů a navazování vztahů. Zpět na projekty

Prodejna v katedrále v Sedlci

Prodejna v katedrále v Kutné Hoře Sedlci Studie řešení prodejny v interiéru katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci byla vytvořena v rámci architektonické soutěže. Projekt se umístil jako druhý.  Jednoduché hmoty a jemná textura dřevěných lamel se jasně odděluje od vznešené barokní gotiky J. B. Santini Aichla. Pozici kubusů […]

Kostel Polní Voděrady

Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Polních Voděradech Na místě románského kostela z 12. století byl nejpozději v 1. polovině 14. století vystavěn vyšehradskou kapitulou nebo sázavským klášterem (oba jsou střídavě uváděni jako majitelé obce ve 12. – 14. století) nový gotický kostel. V roce 1759 byla zvýšena věž kostela a v letech 1770–71 byl […]