Rodinný dům Stodola Kutná Hora

RD STODOLA Kutná Hora, Na podskalí (novostavba 2011) Při návrhu tohoto domu hrálo největší roli prostředí. Dům je umístěn v půdoryse bývalé kamenné stodoly, jejíž statický stav nedovolil ji zachovat. Hmotově je dům obdobný jako původní stodola, také se sedlovou střechou orientovanou stejným způsobem. Dům využívá dramatického terénu a orientace ke světovým stranám. Vykopaný terén […]

Rodínný dům V Zahrádkách

Rodínný dům V Zahrádkách Dům je zhruba čtvercového půdorysu a dotváří dvojdům k dnes již existujícímu sousednímu domu. Dům je přízemní s podkrovím v sedlové střeše.  Směr sedla střechy je shodný se sousedním objektem. Hmota domu je kvádr se sedlovou střechou z obou stran uzavřený štítovými stěnami. Svojí lapidární hmotou doplňuje zub v kompozici ulice, která je složena z dvojdomků. Vytváří mladší dvojče […]

Rodinný dům Vysoký Újezd

Novostavba rodinného domu Vysoký Újezd (projekt 2018) Novostavba rodinného domu se nachází v lokalitě Pod Ovčínem na nové rozvojové ploše obce Vysoký Újezd u Berouna. Přístup k pozemku je z ulice Na Ovčáckém. Pozemek čtvercového charakteru se zakřiveným severovýchodním cípem se svažuje k jižní příjezdové komunikaci a svým mírným převýšením vytváří příhodné podmínky pro horizontální […]

Rodinný dům Solopysky

Rodinný dům Solopysky Stávající dům s hospodářskými přístavky leží ve středu krásné a klidné zahrady. Střešní konstrukce jsou dožilé, ale kamenné stěny stávajícíh objektů jsou velmi pečlivě zděné a mají velkou výtvarnou hodnotu. Nový dům je vsazen mezi stávající stěny, které rámují novou terasu a ponechaný stávající kamenný štít dům propojuje s minulostí. Na ponechaných […]

Rodinný dům Býchory​ 1

Novostavba rodinného domu Býchory 1 (projekt 2018) Hmota domu je podélný kvádr se sedlovou střechou se sklonem 40° a z obou stran uzavřený štítovými stěnami. Na severozápadní a jihovýchodní straně je dům rozšířen přístavky se sedlovou střechou stejného sklonu. Štítová okna v úrovni půdy jsou odlišena obkladem z prknem Thermowood Rhombus. Stejným způsobem je pojednána fasáda obou […]

Rodinný dům Býchory​ 2

Novostavba rodinného domu Býchory 2 (projekt 2018) Navrhovaný domek má jedno obytné podlaží (1.NP – přízemí), se světlou výškou místností 2,50 m. Na přízemí navazuje vytápěná otevřená půda nad jídelnou a uzavřená nevytápěná půda nad ložnicemi. Hlavní vstup do domu je ze severní strany přiléhající ke komunikaci. Na vstupní halu navazuje středová chodba rozdělující objekt […]

Rodinný dům Vlkanov

Návrh rodinného domu ve Vlkanově Při návrhu každého domu je pro mne vždy důležité místo, kde má dům stát. Zvlášť toto konkrétní místo působí velmi silně. Už při příjezdu do Vlkanova vnímáte sílu okolní přírody. Krajina je krásně členitá a lesy jí dodávají hloubku a tajemství. Počasí zde není jen ikonka na mobilu, ale živel, […]

Komunitní centrum Kolín

Přístavba Komunitního centra při budově arciděkanství a farního úřadu v Kolíně Ve spolupráci s architektem Luďkem Burdou jsem zpracoval prováděcí projekt na přístavbu Komunitního centra. Stavba Arciděkanského úřadu včetně přilehlého pozemku se nachází v zastavěné historické lokalitě ve středu města Kolín, jako nárožní parcela na rohu ulic Parléřova a Brandlova a v sousedství kostela sv. Bartoloměje. Jak z východu, […]

Fara Stříbrná Skalice

Rekonstrukce bývalé fary ve Stříbrné Skalici (projekt 2018) Smyslem návrhu je úprava vnitřní dispozice a celkové zlepšení stavebně technického stavu budovy. Dle požadavků zadavatele jsou navrženy menší bytové jednotky. Úprava počítá s obnovením centrálního schodiště, které obsluhuje celkem 4 malometrážní jednotky a prostor podkroví, jehož celková využitelnost je omezená sklonem střechy. Návrh fasád vychází z […]

Rodinný dům Tlustovousy

Rodinný dům Tlustovousy Smyslem rekonstrukce je úprava nevyužitelných garážových přístěnků a stodoly. Prostorová kompozice ctí stávající hmotové vrstvení celé stavby. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Ing.arch. Vojtěchem Ertlem. Zpět na projekty