Stání pro auto - rodinný dům Velenka (projekt 2012)

Ke stávajícímu rodinnému domu bylo potřeba přistavět přístřešek pro auto. Bylo nutné tvarovat hmotu takovým způsobem, aby působila harmonicky i při dotyku se stávající hmotou domu. Bylo také třeba zohlednit různou výšku okapů v místě styku s přístřeškem. Spolu se stáním pro auto byl zastřešen i přístup k domu pomocí lehké dřevěné konstrukce a transparentní krytiny, aniž by došlo k přílišnému zastínění vstupu.