Obnova románského kostela Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

Stávající krytina nad věží kostela a schodišťovou vížkou bude odstraněna včetně laťování (resp. podbití) a nahrazena novou. Poškozené nebo nevyhovující prvky krovu budou odstraněny a nahrazeny novými s odpovídajícím průřezem. Prvky s menším poškozením budou osekány. Nesoudržná vnitřní omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou omítkou. Kříž nad věží bude restaurován a vrácen zpět. Schodiště budou prohlédnuta a všechny poškozené prvky budou nahrazeny replikami. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Věž bude osazena novým bleskosvodem. Bude provedena obnova vnitřních omítek vápennými (přesný způsob obnovy bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ) a následně bude celý vnitřní prostor věže opatřen novou výmalbou.

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Kamenná stodola ve Fran…

25. 05. 2018

Vždy jsem obdivoval citliv&...

Dům jako skládačka

01. 09. 2015

Článek  "Dům jako modu...

Dům bez architekta = st…

01. 02. 2014

Článek  "Dům bez archi...

Hodnocení na službách 4

04. 11. 2013

Hodnocení investora projekt...

Zahustit, nikoli rozřed…

15. 10. 2013

Článek týkající s změny pra...

Hodnocení na službách 3

28. 08. 2012

Hodnocení investora projekt...

hodnocení na službách 1

22. 07. 2012

Hodnocení vizualizace koupe...

hodnocení na službách 2

22. 07. 2012

Hodnocení projektu interiér...

Výstava Norská architek…

28. 06. 2012

Do 26. 8. 2012 je možné v G...