Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Polních Voděradech

Stávající krytina lodi kostela, presbytáře a barokní předsíně bude zcela odstraněna včetně laťování a nahrazena novou pálenou (bobrovka na korunové krytí). Severní část střechy nad presbytářem a pultová střecha nad vstupem do věže bude provedena z měděného plechu na plné podbití z desek OSB tl. 2x 18mm (křížem prošroubované). Plech bude zároveň tvořit úžlabí. Falcování bude na stojaté drážky tak, aby bylo zamezeno podtékání vody tekoucí z navazující střechy s velkým spádem. Poškozené nebo nevyhovující prvky krovu budou odstraněny a nahrazeny novými s odpovídajícím průřezem. Prvky s menším poškozením budou osekány. Nesoudržná vnitřní i vnější omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou omítkou. Schodiště budou prohlédnuta a všechny poškozené prvky budou nahrazeny replikami. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Stávající okna budou opravena včetně zasklení, v případě úplného zničení nahrazena replikami, okapničky budou opraveny či nahrazeny dubovými. Bude provedena obnova všech dveří. Bude provedena obnova vnitřních omítek vápennými (přesný způsob obnovy bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ) a vnějších omítek vápennými štukovými v odstínu žlutý okr (přesný odstín bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ), následně bude celý vnitřní prostor opatřen novou výmalbou. Kostel bude opatřen novými dešťovými žlaby a svody ve spodní části z poplastovaného plechu, v horní z pozinkového plechu. V těsné blízkosti kostela bude položena dlažba a nové povrchové žlaby.

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

projekt obnovy kostela v Polních Voděradech

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Kamenná stodola ve Fran…

25. 05. 2018

Vždy jsem obdivoval citliv&...

Dům jako skládačka

01. 09. 2015

Článek  "Dům jako modu...

Dům bez architekta = st…

01. 02. 2014

Článek  "Dům bez archi...

Hodnocení na službách 4

04. 11. 2013

Hodnocení investora projekt...

Zahustit, nikoli rozřed…

15. 10. 2013

Článek týkající s změny pra...

Hodnocení na službách 3

28. 08. 2012

Hodnocení investora projekt...

hodnocení na službách 1

22. 07. 2012

Hodnocení vizualizace koupe...

hodnocení na službách 2

22. 07. 2012

Hodnocení projektu interiér...

Výstava Norská architek…

28. 06. 2012

Do 26. 8. 2012 je možné v G...