Přístavba Komunitního centra při budově arciděkanství a farního úřadu v Kolíně

Ve spolupráci s architektem Luďkem Burdou jsem zpracoval prováděcí projekt na přístavbu Komunitního centra. Stavba Arciděkanského úřadu včetně přilehlého pozemku se nachází v zastavěné historické lokalitě ve středu města Kolín, jako nárožní parcela na rohu ulic Parléřova a Brandlova a v sousedství kostela sv. Bartoloměje. Jak z východu, tak i z jihu navazují na objekt vedlejší budovy. Hlavní vstup do objektu je situován na jižní kamenné fasádě z Brandlovy ulice. Druhé kamenné nárožní průčelí směřuje do ulice Parléřova, z které je možný vjezd na pozemek dřevěnými otevíranými vraty. Svažitý pozemek k severní světové straně umožňuje částečné zapuštění stavby (asi ½ sklepních prostorů) pod úroveň okolního terénu a umožňuje snadný přístup do jedné části těchto prostorů z veřejně přístupné komunikace - ul. Parléřovy.

Budova Arciděkanství byla částečně destruována ke konci druhé světové války v souvislosti s leteckými nálety. Prvořadým cílem investičního záměru je dostavba chybějící části budovy, dispoziční úpravy a současně celková oprava stávajícího objektu. Budou tak získány nové potřebné prostory pro KOMUNITNÍ CENTRUM - život a setkávání místního farního společenství i celého vikariátu. Nově upravené prostory budou nabízet správci farnosti značnou variabilitu pro jejich využití. Od farních setkání po bohoslužbách, využití pro výuku, besedy, společenské události, či  prezentace a výstavy.

Důsledkem celkové rekonstrukce bude v neposlední řadě (vedle zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců Římskokatolického úřadu a obytného prostředí obyvatel fary) i uvedení technického vybavení a instalací do stavu odpovídajícímu současných standardům a normám.

Přístavba komunitního centra

Přístavba komunitního centra

Přístavba komunitního centra

Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />     Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />

Přístavba komunitního centra

Přístavba komunitního centra

Přístavba komunitního centra

Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />     Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />

Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />     Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />

Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />     Přístavba komunitního centra title="Přístavba komunitního centra" />

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

 

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

Komunitní centrum při budově arciděkanství Kolín

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Kamenná stodola ve Fran…

25. 05. 2018

Vždy jsem obdivoval citliv&...

Dům jako skládačka

01. 09. 2015

Článek  "Dům jako modu...

Dům bez architekta = st…

01. 02. 2014

Článek  "Dům bez archi...

Hodnocení na službách 4

04. 11. 2013

Hodnocení investora projekt...

Zahustit, nikoli rozřed…

15. 10. 2013

Článek týkající s změny pra...

Hodnocení na službách 3

28. 08. 2012

Hodnocení investora projekt...

hodnocení na službách 1

22. 07. 2012

Hodnocení vizualizace koupe...

hodnocení na službách 2

22. 07. 2012

Hodnocení projektu interiér...

Výstava Norská architek…

28. 06. 2012

Do 26. 8. 2012 je možné v G...