Obnova kostela svatého Gotharda v Českém Brodě

Poškozené dřevěné prvky krovu schodišťové vížky budou osekány, v případě většího poškození nahrazeny replikami. Stávající střešní krytina schodišťové vížky bude zcela odstraněna včetně podbití a nahrazena novou prejzovou pálenou. Nesoudržná vnější omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou omítkou. Veškeré dřevěné prvky krovu schodišťové vížky budou ošetřeny transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Stávající okna budou opravena včetně zasklení, v případě úplného zničení nahrazena replikami. Bude provedena odborná obnova dveří včetně zámečnických a kovářských prvků. Bude provedena obnova vnějších omítek vápennými štukovými (přesný odstín bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ). Kamenné prvky (opěráky, sokl průčelí a schodišťových vížek, ostění dveří) budou očištěny a chemicky ošetřeny proti biologické korozi.

Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě po obnově

Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě po obnově

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Kamenná stodola ve Fran…

25. 05. 2018

Vždy jsem obdivoval citliv&...

Dům jako skládačka

01. 09. 2015

Článek  "Dům jako modu...

Dům bez architekta = st…

01. 02. 2014

Článek  "Dům bez archi...

Hodnocení na službách 4

04. 11. 2013

Hodnocení investora projekt...

Zahustit, nikoli rozřed…

15. 10. 2013

Článek týkající s změny pra...

Hodnocení na službách 3

28. 08. 2012

Hodnocení investora projekt...

hodnocení na službách 1

22. 07. 2012

Hodnocení vizualizace koupe...

hodnocení na službách 2

22. 07. 2012

Hodnocení projektu interiér...

Výstava Norská architek…

28. 06. 2012

Do 26. 8. 2012 je možné v G...